SO SÁNH KÍNH ÁP TRÒNG VÀ KÍNH GỌNG

Sự khác nhau giữa kính áp tròng và kính gọng

Tuy sử dụng kính áp tròng đòi hỏi thời gian bạn cần bỏ ra để sử dụng thuần thục và vệ sinh kính, nhưng kính áp tròng sẽ giúp bạn có phong cách sống tự do mà không cần phải đeo kính gọng. Vậy bản chất sự khác nhau giữa kính áp tròng và kính gọng là gì?

Một ngày mưa và bận rộn trong thành phố Một ngày mưa và bận rộn trong thành phố
KÍNH ÁP TRÒNG
KÍNH GỌNG

CÁC LỢI ÍCH CỦA KÍNH ÁP TRÒNG

BẮT ĐẦU SỬ DỤNG KÍNH ÁP TRÒNG

Tìm cửa hàng gần đây có cung cấp các dịch vụ về thương hiệu kính áp tròng ACUVUE®

*Kính thử miễn phí có sẵn từ các bác sĩ mắt. Chưa bao gồm phí khám và phí thử kính