Đó là tất cả những gì bạn nghe về kính áp tròng và đây là sự thật.

KÍNH ÁP TRÒNG CÓ THỂ TRÔI VÀO PHÍA SAU MẮT KHÔNG?

Về phương diện vật lý thì điều này không thể xảy ra. các lớp kết mạc màu trắng nối với phần kết mạc mi lót mặt trong mi mắt, thế nên điều này là không thể xảy ra.

KÍNH ÁP TRÒNG CÓ THỂ GÂY XƯỚC MẮT KHÔNG?

Các vấn đề đó có thể xảy ra, nhưng với mức độ rất nhỏ. Các vấn đề về việc mắt và kính áp tròng không tương thích nhau hoàn hảo, hoặc do chăm sóc kính không đúng cách có thể gây ra vấn đề trên.

KÍNH ÁP TRÒNG CÓ THỂ KẸT LẠI Ở TRÊN MẮT KHÔNG?

Không có khả năng. Kính áp tròng có thể dễ dàng tháo bỏ bằng các thao tác mà bác sĩ đã hướng dẫn. chỉ cần một chút tập luyện và kiên nhẫn.

BẮT ĐẦU SỬ DỤNG KÍNH ÁP TRÒNG

Vẫn còn có những câu hỏi về kính áp tròng?

*Kính thử miễn phí có sẵn từ các bác sĩ mắt. Chưa bao gồm phí khám và phí thử kính