Thông tin an toàn

Thông tin an toàn quan trọng cho tất cả thương hiệu kính áp tròng ACUVUE ®

(Ngoại trừ ACUVUE® VITA™, 1-DAY ACUVUE® DEFINE® VÀ ACUVUE® 2)

Thông tin quan trọng cho người đeo kính áp tròng: Thương hiệu kính áp tròng ACUVUE® chỉ được bán theo đơn để cho tầm nhìn chính xác. Bác sĩ mắt sẽ xác định bạn có phù hợp đeo kính áp tròng hay không

Tôi nên sử dụng kính của mình như thế nào? Tuân thủ lịch đeo, thay thế và hướng dẫn chăm sóc kính do bác sĩ mắt của bạn cung cấp.

Có bất kỳ rủi ro nào khi đeo kính áp tròng không? Mặc dù hiếm gặp nhưng các vấn đề quan trọng có thể tiến triển trong khi đeo kính. Do đó, điều quan trọng là phải nói với bác sĩ mắt của bạn về việc đeo và chăm sóc kính sao cho phù hợp.

Ai không nên đeo kính áp tròng? Chỉ có bác sĩ mắt của bạn mới có thể xác định bạn có phù hợp để đeo kính hay không. Khi bạn đã có kính áp tròng, đừng đeo kính nếu bạn viêm nhiễm mắt, hoặc cảm thấy khó chịu ở mắt, chảy nhiều nước mắt, thay đổi thị lực, đỏ mắt hoặc các vấn đề về mắt khác. Nếu một trong những tình trạng này xảy ra, hãy liên hệ với bác sĩ mắt ngay lập tức.

Tôi có thể lấy thêm thông tin về Kính áp tròng thương hiệu ACUVUE® ở đâu? Để biết thêm thông tin về cách đeo, cách chăm sóc và đảm bảo an toàn, hãy nói với bác sĩ mắtcủa bạn, gọi 1-800-843-2020 hoặc tải xuống Hướng dẫn bệnh nhân.

 

Thông tin an toàn quan trọng với thương hiệu kính áp tròng ACUVUE® Vita™

Thông tin quan trọng cho người đeo kính áp tròng: Thương hiệu kính áp tròng ACUVUE® chỉ được bán theo đơn để cho tầm nhìn chính xác như là kính đeo hàng ngày thay thế sau 1 tháng. Bác sĩ mắt sẽ xác định kính áp tròng có phù hợp với bạn hay không

Tôi nên sử dụng kính của mình như thế nào? Tuân thủ lịch đeo, thay thế và hướng dẫn chăm sóc kính do bác sĩ mắt của bạn cung cấp.

Có bất kỳ rủi ro nào khi đeo kính áp tròng không? Mặc dù hiếm gặp nhưng các vấn đề quan trọng có thể tiến triển trong khi đeo kính. Do đó, điều quan trọng là phải nói với bác sĩ mắt của bạn về việc đeo và chăm sóc kính sao cho phù hợp.

Ai không nên đeo kính áp tròng? Chỉ có bác sĩ mắt của bạn mới có thể xác định bạn có phù hợp để đeo kính hay không. Khi bạn đã có kính áp tròng, đừng đeo kính nếu bạn viêm nhiễm mắt, hoặc cảm thấy khó chịu ở mắt, chảy nhiều nước mắt, thay đổi thị lực, đỏ mắt hoặc các vấn đề về mắt khác. Nếu một trong những tình trạng này xảy ra, hãy liên hệ với bác sĩ mắt ngay lập tức.

Tôi có thể lấy thêm thông tin về Kính áp tròng thương hiệu ACUVUE® ở đâu? Để biết thêm thông tin về cách đeo, cách chăm sóc và đảm bảo an toàn, hãy nói với bác sĩ mắt của bạn, gọi 1-800-843-2020 hoặc tải xuốn Hướng dẫn bệnh nhân.

 

Thông tin an toàn quan trọng với thương hiệu kính áp tròng ACUVUE® DEFINE® 1-NGÀY

Thông tin quan trọng cho người đeo kính áp tròng: Thương hiệu kính áp tròng ACUVUE® chỉ được bán theo đơn để cho tầm nhìn chính xác. Bác sĩ mắt sẽ xác định bạn có phù hợp đeo kính áp tròng hay không

Tôi nên sử dụng kính của mình như thế nào? Tuân thủ lịch đeo, thay thế và hướng dẫn chăm sóc kính do bác sĩ mắt của bạn cung cấp.

Có bất kỳ rủi ro nào khi đeo kính áp tròng không? Mặc dù hiếm gặp nhưng các vấn đề quan trọng có thể tiến triển trong khi đeo kính. Do đó, điều quan trọng là phải nói với bác sĩ mắt của bạn về việc đeo và chăm sóc kính sao cho phù hợp.

Ai không nên đeo kính áp tròng? Chỉ có bác sĩ mắt của bạn mới có thể xác định bạn có phù hợp để đeo kính hay không. Khi bạn đã có kính áp tròng, đừng đeo kính nếu bạn viêm nhiễm mắt, hoặc cảm thấy khó chịu ở mắt, chảy nhiều nước mắt, thay đổi thị lực, đỏ mắt hoặc các vấn đề về mắt khác. Nếu một trong những tình trạng này xảy ra, hãy liên hệ với bác sĩ mắt ngay lập tức.

Bạn tôi có thể đeo kính áp tròng của tôi không? Không, bạn không bao giờ được để người khác đeo kính của mình vì hai lý do. Nếu bạn dùng chung kính áp tròng,có thể làm tăng lên nguy cơ nhiễm trùng mắt. Ngoài ra, chỉ có bác sĩ mắt mới xác định được kính có phù hợp với mắt của bạn của bạn hay không.

Tôi có thể lấy thêm thông tin về Kính áp tròng thương hiệu ACUVUE® ở đâu? Để biết thêm thông tin về cách đeo, cách chăm sóc và đảm bảo an toàn, hãy nói với bác sĩ mắt của bạn, gọi 1-800-843-2020 hoặc tải xuống Hướng dẫn bệnh nhân.

 

Thông tin quan trọng về tia UV

Giúp chống lại sự truyền tia UV có hại đến giác mạc và vào mắt

WARNING: Kính áp tròng hấp thụ tia UV KHÔNG thay thế cho các loại kính bảo vệ mắt hấp thụ tia UV như kính hấp thụ UV hoặc kính râm bởi vì chúng không che hoàn toàn mắt và xung quanh. Bạn nên tiếp tục sử dụng kính mắt hấp thụ tia UV theo chỉ dẫn. CHÚ Ý: Tiếp xúc thời gian dài với bức xạ UV là một trong những yếu tố nguy cơ liên quan đến đục thể thủy tinh. Mức độ tiếp xúc dựa trên một số yếu tố như điều kiện môi trường (độ cao, địa lý, mây che phủ) và yếu tố cá nhân (mức độ và tính chất của các hoạt động ngoài trời). Kính áp tròng chống tia UV giúp bảo vệ mắt khỏi tia UV có hại. Tuy nhiên, các nghiên cứu lâm sàng đã không được thực hiện để chứng minh rằng đeo kính áp tròng chống tia UV giảm nguy cơ tiến triển đục thể thủy tinh hoặc các rối loạn mắt khác. Tham khảo ý kiến bác sĩ chăm sóc mắt của bạn để biết thêm thông tin.

 

Các thông tin an toàn cho ACUVUE® 2

Thông tin quan trọng cho người đeo kính áp tròng: Kính áp tròng thương hiệu ACUVUE® 2 chỉ được bán theo đơn, có hoặc không chỉnh tật khúc xạ, vì vậy ngay cả những người không có tật khúc xạ cũng có thể đeo kính sau khi hoàn thành khám nghiệm kiểm tra mắt, được đặt phù hợp và được cấp đơn bởi bác sĩ mắt.

Tôi nên sử dụng kính của mình như thế nào? Tuân thủ lịch đeo và thay thế và chăm sóc kính do bác sĩ mắt của bạn cung cấp.

Có bất kỳ rủi ro nào khi đeo kính áp tròng không? Mặc dù hiếm gặp nhưng các vấn đề quan trọng có thể tiến triển trong khi đeo kính. Do đó, điều quan trọng là phải nói với bác sĩ mắt của bạn về việc đeo và chăm sóc kính sao cho phù hợp.

Ai không nên đeo kính áp tròng? Chỉ có bác sĩ mắt của bạn mới có thể xác định bạn có phù hợp để đeo kính hay không. Khi bạn đã có kính áp tròng, đừng đeo kính nếu bạn viêm nhiễm mắt, hoặc cảm thấy khó chịu ở mắt, chảy nhiều nước mắt, thay đổi thị lực, đỏ mắt hoặc các vấn đề về mắt khác. Nếu một trong những tình trạng này xảy ra, hãy liên hệ với bác sĩ mắt ngay lập tức.

Bạn tôi có thể đeo kính áp tròng của tôi không? Không, bạn không bao giờ được để người khác đeo kính của mình vì hai lý do. Nếu bạn dùng chung kính áp tròng,có thể làm tăng lên nguy cơ nhiễm trùng mắt. Ngoài ra, chỉ có bác sĩ nhãn khao mới xác định được kính có phù hợp với mắt của bạn của bạn hay không.

Tôi có thể xem thêm thông tin về kính áp tròng thương hiệu ACUVUE® ở đâu? Để biết thêm về thông tin và cách đeo, cách chăm sóc và an toàn, nói với bác sĩ mắt của bạn, gọi 1-800-843-2020 hoặc tải xuống Hướng dẫn bệnh nhân.