LỰA CHỌN CÁC TIÊU CHÍ PHÙ HỢP NHẤT VỚI BẠN

MẮT KÍCH ỨNG

Bạn có cảm thấy mắt của mình kích thích và dị ứng không?

MÔI TRƯỜNG KHẮC NGHIỆT

Bạn có dành rất nhiều thời gian để ngồi trước màn hình máy tính không? Bạn có ở trong một môi trường khô và bụi không?

THẨM MĨ

Bạn có muốn mắt mình đẹp hơn, tự nhiên hơn không?

ĐEO KÉO DÀI

Bạn có đang tìm loại kính áp tròng đeo trong nhiều giờ dài không?

CHƯA CHẮC CHẮN?

BẮT ĐẦU SỬ DỤNG KÍNH ÁP TRÒNG

Tìm cửa hàng gần đây có cung cấp các dịch vụ về thương hiệu kính áp tròng ACUVUE®

*Kính thử miễn phí có sẵn từ các bác sĩ mắt. Chưa bao gồm phí khám và phí thử kính