Acuvue® Sản phẩm

Displaying 1 - 5 of 5

Filter

Filter
1-DAY ACUVUE® DEFINE®

ACUVUE® DEFINE® 1-NGÀY

Kính 1-DAY ACUVUE® DEFINE® có sẵn ở ba thiết kế. Mỗi loại...

ACUVUE® VITA®

ACUVUE® VITA™ KÍNH ÁP TRÒNG HÀNG THÁNG

Bạn gặp tình trạng khó chịu với kính áp tròng hàng tháng,...

 KÍNH ÁP TRÒNG  1 NGÀY ACUVUE® MOIST

KÍNH ÁP TRÒNG 1 NGÀY ACUVUE® MOIST®

Kính áp tròng 1 ngày ACUVUE® MOIST® tăng cường hydrat hóa giúp...

Kính áp tròng 2 tuần với công nghệ  HYDRACLEAR® PLUS

Kính áp tròng ACUVUE® OASYS® VỚI CÔNG NGHỆ HYDRACLEAR® PLUS

Kính áp tròng ACUVUE® OASYS® không bao giờ hạn chế sự thoải...

KÍNH ÁP TRÒNG 1 NGÀY ACUVUE® OASYS® VỚI CÔNG NGHỆ HYDRALUXE™

Kính áp tròng 1 ngày được thiết kế với công nghệ HydraLuxe™...

BẮT ĐẦU SỬ DỤNG KÍNH ÁP TRÒNG

Tìm cửa hàng gần đây có cung cấp các dịch vụ về thương hiệu kính áp tròng ACUVUE®